ครบวงจรด้านงานถ่ายเอกสาร บริการพริ๊นท์ พิมพ์เขียว แบบแปลน เข้าเล่ม บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด

ครบวงจรด้านงานถ่ายเอกสาร บริการพริ๊นท์ พิมพ์เขียว แบบแปลน เข้าเล่ม บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด

BMC (THAILAND) CO LTD
บริการถ่ายเอกสาร Print เอกสาร ถ่ายแบบแปลน ทั้งแบบสี-ขาวดำ / ขาว-ไข www.bmcdigitalprint.com โดย บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน OCE รุ่น TDS600 (ขาว-ดำ) และรุ่น TDS750 และ (สี) เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0 บริการภายในเว็บไซต์ www.bmcdigitalprint.com  บริการพริ๊นท์ - Scan - Copy แบบแปลน A1/A10 - Print / Scan ขาวดำ A4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที - เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built) - เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต) - ขายกล่องใส่แบบ A1 - A2 - พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย / ดิจิตอล     บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข - Print / Scan ขาวดำ A4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที - เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built) - เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต) - ขายกล่องใส่แบบ A1 - A2 - พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย / ดิจิตอล THINK QUALITY THINK BMC สนใจติดต่อ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ : 842 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250 (ใกล้ๆ ซอยพัฒนาการ 22, จุดสังเกตุ ตึกสีเขียวอ่อน) เบอร์ติดต่อ : +66 2319 1133…
Read More