รู้หรือไม่ เพราะเหตุใดโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีระบบดับเพลิง

รู้หรือไม่ เพราะเหตุใดโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีระบบดับเพลิง

TECHNICAL SYSTEM ENGINEERING CO. LTD.
เหตุผลที่ต้องมีระบบดับเพลิง ในโรงงานอุตสาหกรรม        เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน และยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยเหตุนี้ทำให้เจ้าของโรงงานหรือผู้บริหารเองจำเป็นต้องติดตั้ง ระบบดับเพลิง เพื่อป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การส่งสัญญาณแจ้งเตือนและการทำงานของระบบควบคุมเพลิงจะต้องมีประสิทธิภาพ ช่วยหยุดยั้งเหตุเพลิงไหม้ให้สงบลงได้ ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม สำหรับผลดีของการติดตั้งระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมมี ดังต่อไปนี้ -  เหตุผลแรกเลยช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน เพราะเหตุการณ์เพลิงไหม้ทุกครั้งนั่นคือการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน และรวมไปถึงชีวิตของผู้ที่อยู่ในอาคารได้ นอกจากนี้นี้แล้วหากเกิดเหตุเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตตัวโรงงานอาจได้รับผลกระทบถึงขั้นที่ต้องปิดโรงงาน หรือโดนถอนใบอนุญาต ซึ่งทำให้เจ้าของโรงงานเสียต้นทุน และโอกาส -  การติดตั้งระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และกรมธรรม์การประกันภัยอัคคีภัย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดให้ต้องติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งรายละเอียดได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ระบบน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแล้ว - สร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้า พนักงาน และชุมชนบริเวณรอบข้าง และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่าโรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และทำให้คู่ค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าหรือทรัพย์สินได้รับการปกป้องดูแลจากโรงงานผู้ผลิตเป็นอย่างดี     เพราะฉะนั้นแล้ว ทุกๆ โรงงานควรให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้การบริการ รับเหมาออกแบบและ รับวางระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิง ดำเนินงานออกแบบ คัดสรรอุปกรณ์ ติดตั้งระบบดับเพลิงตรงตามมาตรฐาน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิศวกรรมอย่างถูกต้อง การให้บริการรวดเร็ว ดูแลการบริการอย่างดี ตั้งแต่ก่อนการทำงานจนหลักการทำงาน มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Read More
ข้อความคำนึงถึงการติดตั้งผนังกันความร้อน | เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ข้อความคำนึงถึงการติดตั้งผนังกันความร้อน | เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

TECHNICAL SYSTEM ENGINEERING CO. LTD.
การติดตั้งผนังกันความร้อน ผนังกันความร้อน อย่างที่หลายท่านเข้าใจอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีอาการร้อนไม่ว่าจะฤดูไหน การติดตั้งผนังกันความร้อน หรือ ฉนวนกันความร้อน นั้นจึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ซึ่งฉนวนที่ได้รับความนิยมจะเป็นฉนวนแบบแผ่น ในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกหลากหลายการเลือกหรือพิจารณาความคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถที่จะต้านทานความร้อนได้ดี การติดตั้งผนังกันความร้อน คือ การทำให้ความร้อนผ่านจากผนังภายนอกเข้าสู่ภายในห้องได้ การติดตั้งผนังกันความร้อนมีหลายวิธี เช่น นำวัสดุที่ความร้อนไม่สามารถผ่านได้หรือวัสดุที่เป็นฉนวนมาทำผนัง อีกวิธีหนึ่งคือ การทำให้ผนังสามารถให้อากาศร้อนไหลเวียนออกจากผนัง บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ  รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ชลบุรี ออกแบบระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน รับวางระบบดับเพลิง ชลบุรี ระบบดับเพลิง ระยอง ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูงติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า รับทำตู้สวิตซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน ในสภาวะการแข่งขันที่สูงนี้ ทางบริษัทฯมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำงานภายใต้แนวคิดของการออกแบบที่ดีมีประสิทธิภาพสูงโดยเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเน้นใช้ต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งหวังการประหยัดและเพิ่มกำไรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของทางลูกค้า การให้บริการที่ปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งยังมีความมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติภารกิจอย่างดีตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งยินดีบริการให้คำปรึกษา และดูแลบริการหลังการขาย คือนโยบายของเรา   สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด technicalsystem.brandexdirectory.com tsecthai.com ____________________________________________________ สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace www.brandexdirectory.com เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย www.pagesthai.com เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ www.Brand.co.th เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ www.eeczone.com เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก www.kasetthaibrand.com เว็บรวมสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการเกษตร  
Read More
ข้อความคำนึงถึงการติดตั้งผนังกันความร้อน | เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ข้อความคำนึงถึงการติดตั้งผนังกันความร้อน | เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

TECHNICAL SYSTEM ENGINEERING CO. LTD.
การติดตั้งผนังกันความร้อน              ผนังกันความร้อน อย่างที่หลายท่านเข้าใจอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีอาการร้อนไม่ว่าจะฤดูไหน การติดตั้งผนังกันความร้อน หรือ ฉนวนกันความร้อน นั้นจึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ซึ่งฉนวนที่ได้รับความนิยมจะเป็นฉนวนแบบแผ่น ในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกหลากหลายการเลือกหรือพิจารณาความคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถที่จะต้านทานความร้อนได้ดี              การติดตั้งผนังกันความร้อน คือ การทำให้ความร้อนผ่านจากผนังภายนอกเข้าสู่ภายในห้องได้ การติดตั้งผนังกันความร้อนมีหลายวิธี เช่น นำวัสดุที่ความร้อนไม่สามารถผ่านได้หรือวัสดุที่เป็นฉนวนมาทำผนัง อีกวิธีหนึ่งคือ การทำให้ผนังสามารถให้อากาศร้อนไหลเวียนออกจากผนัง              บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ  รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ชลบุรี ออกแบบระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน รับวางระบบดับเพลิง ชลบุรี ระบบดับเพลิง ระยอง ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูงติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า รับทำตู้สวิตซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน              ในสภาวะการแข่งขันที่สูงนี้ ทางบริษัทฯมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำงานภายใต้แนวคิดของการออกแบบที่ดีมีประสิทธิภาพสูงโดยเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเน้นใช้ต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งหวังการประหยัดและเพิ่มกำไรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของทางลูกค้า การให้บริการที่ปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งยังมีความมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติภารกิจอย่างดีตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งยินดีบริการให้คำปรึกษา และดูแลบริการหลังการขาย คือนโยบายของเรา   สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด technicalsystem.brandexdirectory.com tsecthai.com ____________________________________________________ สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace www.brandexdirectory.com เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย www.pagesthai.com เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ www.Brand.co.th เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ www.eeczone.com เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก www.kasetthaibrand.com เว็บรวมสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการเกษตร  
Read More
6 วิธีป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน | เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

6 วิธีป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน | เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

TECHNICAL SYSTEM ENGINEERING CO. LTD.
ระบบไฟฟ้าโรงงาน 1.ผู้ใช้งานหรือดูแลระบบไฟฟ้าต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจในระบบไฟฟ้า 2. ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐาน 3.ควรมีช่างเทคนิคไฟฟ้าประจำโรงงานและต้องมีความรู้ ความสามารถในระดับหนึ่งเพื่อดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 4.ควรมีการประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ 5.โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานอยู่เป็นประจำ 6.ควรมรการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปีทุก ๆ ปี เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า รับติดตั้งตู้ MDB บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า รับทำตู้สวิตซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน -    งานรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟแรงต่ำ ดำเนินการบริหารและจัดการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ชลบุรี ระยอง -    บริษัทรับเหมางานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator เครื่องปั่นไฟ ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า UPS ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า Voltage Stabilizer พร้อมรับตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าเครื่องสำรองไฟฟ้าเดิมที่ใช้อยู่ -    บริษัทรับเหมางานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือน หรือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System และ รับเหมาติดตั้ง ระบบป้องกัน อัคคีภัย Fire Protection ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ชลบุรี ระยอง -    งานออกแบบประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด Switch Board ตู้คอนโทรล โหลดเซ็นเตอร์ ตู้ MDB -    งานรับเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน Improve power factor electrical system -    บริษัทรับเหมางานออกแบบติดตั้ง ระบายอากาศ Ventilation ท่อส่งลม ระบบปรับอากาศ AHU ท่อดักท์อุตสาหกรรม ท่อดักท์แอร์ อาคาร โรงงาน -    งาน Ducting ท่อจ่ายลม Supply air duct ท่อดึงลมกลับ Return air duct ท่อส่งลมสําหรับระบบระบายอากาศ Exhaust air duct ท่อลม เติมอากาศ Fresh air duct ชลบุรี ระยอง -    งานติดตั้งระบบห้องคลีนรูม Clean…
Read More